JavaScript must be enabled! Stručne informacije
PROGRAM 

Preliminarni program IV Kongresa hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Četvrtak, 17.10.2019. god.

14:00SATELITSKI SIMPOZIJUMI
14:00-15:00SALA A
14:00-15:00MSD
15:00-16:00SANDOZ
16:00-17:00NOVARTIS
17:00-18:00TAKEDA
18:00-19:00ROCHE
14:00-15:00SALA B
14:00-15:00PFIZER
15:00-16:00FARMIX
16:00-17:00PFIZER-HEMOFILIJA
17:00-18:00NOVO NORDISK
18:00-19:00GENZYME
00:00:-00:00

19:00SVEČANO OTVARANJE
19:00
00:00:-00:00
Petak, 18.10.2019. god.

08:15-09:45AKUTNE LEUKEMIJE
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Dragica Tomin, Prof. dr Ana Vidović, Prof. dr Aleksandar Savić
00:00-00:00Nova klasifikacija Akutnih leukemija (WHO, ELN)
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Molekularna dijagnostika akutnih leukemija
00:00:-00:00Vesna Đorđević, dr. sci, molek. biolog
00:00-00:00Značaj određivanja Minimlne rezidualne bolesti u Akutnoj mijeloblastnoj leukemiji
00:00:-00:00Prof. dr Ana Vidović
00:00-00:00Novi terapijski modaliteti u akutnoj mijeloblastnoj leukemiji
00:00:-00:00Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00-00:00Novine u dijagnostici i terapiji akutne limfoblastne leukemije
00:00:-00:00Ass. dr Mariajana Virijević
00:00-00:00DISKUSIJA I ZAKLJUČCI SESIJE
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:45-10:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
10:00-11:30TRANSPLATACIJA (TMĆH)
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Dragana Stamatović, Prof. dr Milena Todorović, Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Hronični GvHD: balans između korisnosti i kvaliteta života bolesnika
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Stamatović
00:00-00:00Veno-okluzivna bolest jetre
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Vujić, Dr. Željko Zečević, Dr. Marija Simić i Dr. Borko Gobeljić
00:00-00:00Alogena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze: kurativni potencijal i rane komplikacije
00:00:-00:00Prof. dr Milena Todorović-Balint
00:00-00:00Faktori koji utiču na neuspeh i komplikacije afereze matičnih ćelija hematopoeze
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Aktuelne mogućnosti i naša iskustva u pronalaženju odgovarajućeg davaoca MĆH
00:00:-00:00Dr. sc med Zorana Andrić
00:00-00:00DISKUSIJA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:45-10:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:45-14:00LNH
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Biljana Mihaljević, Prof. dr Goran Marjanović, Prof. dr Predrag Đurđević
00:00-00:00Honorary lecture: How will we improve outcomes in DLBL?
00:00:-00:00Peter Johnson MD PhD, Professor: Cancer Research UK Centre Southampton General Hospital
00:00-00:00DISCUSSION
00:00-00:00Interactive clino-pathological session
00:00-00:00Problematic lymphoma cases how to deal with them? (grey zone, double hit, Primary mediastinal?)
00:00:-00:00Peter Johnson MD PhD, Professor: Cancer Research UK Centre Southampton General Hospital, UK
00:00:-00:00Stefan Dojčinov, Department of Cellular Pathology, University Hospital of Wales, Cardiff, UK
00:00:-00:00Prof. M Tiemann, Institut für Hämatopathologie Hamburg Germany
00:00-00:00(Case discussion)
00:00:-00:00Prof. M Tiemann, Institut für Hämatopathologie Hamburg Germany
00:00:-00:00
00:00:-00:00
14:00-15:00RUČAK
00:00:-00:00
00:00:-00:00
15:00-16:00Honorary lecture: MPN + Ariadne’s thread through a labyrinth of classifications
00:00-00:00Prof. M Tiemann, Institut für Hämatopathologie Hamburg Germany
00:00:-00:00
16:00-16:15KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
16:15-17:45MPN
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Mirjana Gotić, Prof. dr Andrija Bogdanović, Prof. dr Stevan Popović
00:00-00:00Koja su aktuelna stanovišta o lečenju pacijenata sa policitemijom verom i esencijalnom trombocitemijom
00:00:-00:00Prof. dr Mirjana Gotić
00:00-00:00Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju primarne mielofibroze
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Šta danas može da očekuje bolesnik sa novodijagnostifikovanom hroničnom mijeloidnom leukemijom?
00:00:-00:00Prof. dr Andrija Bogdanović
00:00:-00:00
00:00:-00:00
17:45-18:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:00-19:00USMENE PREZENTACIJE IZABRANIH RADOVA
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Andrija Bogdanović, Prof. dr Svetlana Đukić, Ass. dr Danijela Leković
00:00:-00:00
Subota, 19.10.2019. god.
00:00:-00:00
08:15-09:45CLL
00:00-00:00Moderatori: Doc. dr Darko Antić, Prof. dr Ivana Milošević
00:00-00:00Panel sesija o aktuelnim pitanjima u CLL
00:00:-00:00Dr. Vojin Vuković: Prikaz slučajeva
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:45-10:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
10:00-11:30HEMOSTAZA
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Predrag Miljić, Prof. dr Miodrag Vučić, Dr. Nebojša Rajić
00:00-00:001. Izlaganje izrabranog rada iz oralne sesije
00:00:-00:00(predavač će naknadno biti izabran)
00:00-00:002. Direktni oralni antikoagulansi (DOAC) i njihovo mesto u realnoj kliničkoj praksi
00:00:-00:00Prof. dr Gorana Mitić
00:00-00:003. Značaj testiranja trombofilije kod žena sa neuspehom trudnoće- osvrt iz ugla ginekologa
00:00:-00:00Prof. dr Željko Miković
00:00-00:004. Savremene mogućnosti zbrinjavanja hronične hemofiličarske artropatije kod odraslih
00:00:-00:00Prof. dr Predrag Miljić
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:30-11:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:45-12:30SATELITSKI SIMPOZIJUM TAKEDA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
12:30-12:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
12:45-13:30SATELITSKI SIMPOZIJUM ROCHE (GAZYVA u F.L.)
00:00:-00:00
00:00:-00:00
14:00-15:00RUČAK
00:00:-00:00
00:00:-00:00
15:00-16:30ITP
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković, Doc. dr Ivan Tijanić, Ass. dr Marija Elez
00:00-00:00What has changed with new ITP guidelines
00:00:-00:00Dr. Barbara Škopec
00:00-00:00Agonisti trombopoetinskih receptora u lečenju primarne imunološke trombocitopenije - naša iskustva
00:00:-00:00Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00-00:00Mesto splenektomije u terapiji imune trombocitopenije u eri agonista trombopoetinskih receptora
00:00:-00:00Doc. dr Borivoje Sekulić
00:00-00:00Imunološka trombocitopenija posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze – dijagnostika i lečenje
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Stamatović
00:00-00:00DISKUSIJA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
16:30-16:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
16:45-18:15MDS
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Aleksandar Savić, Doc. dr Nenad Govedarović, Prof. dr Nebojša Anđelković
00:00-00:00Uvod
00:00:-00:00Prof. dr Aleksandar Savić
00:00-00:00Morfološke odlike displazije hematopoeze, prvi korak u dijagnostici primarnog mijelodisplastičnog sindroma
00:00:-00:00Prof. dr Andrija Bogdanović
00:00-00:00Mi jelodisplastični sindrom u eri genomike
00:00:-00:00Dr Nataša Tošić
00:00-00:00Klonalna hematopoeza neodređenog potencijala i mijelodisplazni sindrom
00:00:-00:00Doc. dr Nataša Čolović
00:00-00:00Medikamentozna terapija mijelodisplaznog sindroma
00:00:-00:00Doc. dr Nenad N. Govedarović
00:00-00:00Alogena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze u mijelodisplastičnom sindromu: koga i kada transplantirati?
00:00:-00:00Prof. dr Aleksandar Savić
00:00-00:00DISKUSIJA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:15-18:30KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:30-19:00GODIŠNJA SKUPŠTINA SLD
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:15-18:30GODIŠNJA SKUPŠTINA SLG
00:00:-00:00
Nedelja, 20.10.2019. god.
00:00:-00:00
08:15-09:15MLADI HEMATOLOZI: ŠKOLA CITOLOGIJE
00:00-00:00Moderator: Doc. dr Darko Antić
00:00-00:00Principi morfološke analize koštane srži
00:00:-00:00Prof. dr Andrija Bogdanović
00:00-00:00Savremena klasifikacija akutnih leukemija i značaj morfoloških ispitivanja u integrisanom dijagnostičkom pristupu
00:00:-00:00Dr. sci med Ljubomir Jaković
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:15-09:30KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:30-11:00MULTIPLI MIJELOM
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Jelena Bila, Prof. dr Lana Mačukanović Golubović , Mr. dr Ivanka Savić
00:00-00:00Multipli Mijelom 2019: Izlečivost – Realnost ili Mit?
00:00:-00:00Prof. dr Jelena Bila
00:00-00:00Novi molekularno genetski i prognostički entiteti: Double i Triple Hit Mijelom
00:00:-00:00Dr. Vesna Nikolić
00:00-00:00CAR-T ćelije u lečenju Multiplog Mijeloma: Dileme i perspektive
00:00:-00:00Doc. dr Olivera Tarabar
00:00-00:00Real-World Practice
00:00-00:00Savremena dijagnostika i lečenje bolesnika sa POEMS Sindromom – Iskustva KBC Bežanijska Kosa
00:00:-00:00Doc. dr Olivera Marković
00:00-00:00Savremena dijagnostika i lečenje bolesnika sa ekstramedularnom lokalizacijom multiplog mijeloma – Iskustva Klinike za Hematologiju KC Vojvodina
00:00:-00:00Mr. dr Ivanka Savić
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:00-11:15KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:30-11:00USMENE PREZENTACIJE RADOVA
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Lana Mačukanović-Golubović, Dr. sci med Snežana Sretenović, Prof. Dr Olivera Tarabar
00:00-00:00Moderatori: Ass. dr Danijela Agić, Doc. dr Olivera Marković, Ass. dr Irena Ćojbašić