JavaScript must be enabled! IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE
OPŠTE INFORMACIJE 

IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA:
Niš, Tami Resort Hotels 4*Kongresni centar Constantinus Palace
VREME ODRŽAVANJA KONGRESA:
17 - 20. oktobar 2019. godine
ZVANIČNI JEZIK KONGRESA:
Srpski i engleski
PRELIMINARNE TEME KONGRESA:
- Eksperimentalna hematologija - Akutne leukemije - Hronične leukemije - Limfomi
- Multipli mijelom - Transplantacija matične ćelije hematopoeze - Hronične Ph - MPN - Hemostaza
- Novi lekovi u hrematologiji - Bolesti trombocita - Kontroverze u hematologiji - Ostalo
PRIJAVA I PREZENTACIJA RADOVA:

Prijava radova / sažetaka vršiće se najkasnije do 31. avgusta 2019. godine isključivo putem sajta. Molimo Vas da pre slanje sažetka pogledate uputstvo kako pisati i šta sažetak treba da sadrži. Uputstvo za pisanje sažetka možete naci na sajtu kongresa. Radovi će biti prezentovani kao usmena saopštenja ili kao poster, prema opredeljenju autora. Naučni odbor može, s obzirom na priliv i sadržaj radova odrediti način njihove prezentacije.

TEMATSKI SIMPOZIJUMI:

Tokom održavanja kongresa postoji mogućnost organizovanja tematskih simpozijuma i predavanja. Prijavu poslati na e-mail: hematology@mondorama-kongresi.rs

IZLOŽBA:
Tokom održavanja kongresa svim registrovanim delegatima biće omogućen pristup komercijalnoj izložbi proizvođača i distributera opreme i lekova. Prijavu poslati na e-mail: hematology@mondorama-kongresi.rs
IDENTIFIKACIONE KARTICE:
Svi registrovani učesnici i zlagači će dobiti identifikacionu karticu prilikom preuzimanja kongresnog materijala i biće u obavezi da ih nose pri svim kongresnim aktivnostima.
DRUŠTVENI PROGRAM:
U okviru kongresa biće organizovan društveni program.