JavaScript must be enabled! Stručne informacije
PROGRAM 

Preliminarni program IV Kongresa hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Četvrtak, 17.10.2019. god.
00:00:-00:00
12:00-13:00REGISTRACIJA UČESNIKA
00:00:-00:00

13:00-19:00SATELITSKI SIMPOZIJUMI (SALA A)

13:00-14:00FARMIX
00:00-00:00Profilaksa kao savremeni pristup lečenju hemofilije
00:00:-00:00Moderator: Doc. dr Miodrag Vučić
00:00-00:00Profilaksa u odnosu na lečenje prema potrebi
00:00:-00:00Doc. dr Miodrag Vučić
00:00-00:00Interaktivna personalizovana profilaksa hemofilije A
00:00:-00:00Prof. dr Predrag Miljić
00:00-00:00Profilaksa kongenitalne hemofilije A sa inhibitorima
00:00:-00:00Dr. Nebojša Rajić

14:00-15:00PFIZER-HEMOFILIJA
00:00-00:00Hemofilija - dva lica jedne bolesti
00:00:-00:00Moderator: Prof. dr Predrag Miljić
00:00-00:00Hemofilija A – drugo lice bolesti
00:00:-00:00Doc. dr Miodrag Vučić
00:00-00:00Hemofilija B – profilaktično lečenje pacijenata u svakodnevnoj praksi
00:00:-00:00Dr. Nebojša Rajić

15:00-16:00SANDOZ
00:00-00:00Rixathon- what should we know about this biosimilar rituximab
00:00:-00:00Anna Srebrzynski

16:00-17:00NOVARTIS
00:00-00:00Promenimo mit o produženom preživljavanju u realnost
00:00-00:00Osvrt na terapijske mogućnosti u AML
00:00:-00:00AnaRIta Ferreira
00:00-00:00Rydapt - Dijagnoza i terapijski pristup lečenju AML-a
00:00:-00:00Prof. dr Konstanze Doenher
00:00-00:00Panel diskusija - Kako da prevaziđemo izazove u lečenju AML-a?
00:00:-00:00Prof. dr Konstanze Doenher, Prof. dr Ana Vidović, AnaRIta Ferreira

17:00-18:00TAKEDA
00:00-00:00Making treatment decisions in a changing clinical landscape: PIs as treatment backbone in RRMM
00:00-00:00Welcome and Introduction
00:00:-00:00Prof. dr Jelena Bila
00:00-00:00Determination of individual prognostic profile of myeloma patient in the era of personalized medicine
00:00:-00:00Prof. dr Antonio Palumbo
00:00-00:00Case discussion 1
00:00:-00:00Audience and faculty
00:00-00:00RWE data in multiple myeloma
00:00:-00:00Prof. dr Evangelos Terpos
00:00-00:00Case discussion 2 and conclusion
00:00:-00:00Audience and faculty

18:00-19:00ROCHE
00:00-00:00Novi pravac u lečenju hemofilije A sa inhibitorima
00:00-00:00Lečenje hemofilije A sa inhibitorima: podaci iz kliničkih studija
00:00:-00:00Prof. dr Predrag Miljić
00:00-00:00Iskustva u lecenju hemofilije A sa inhibitorima: primeri iz svakodnevne prakse
00:00:-00:00Dr. Gerard Dolan
00:00-00:00Q&A


13:00-19:00SATELITSKI SIMPOZIJUMI (SALA B)
00:00:-00:00
13:00-13:20MEDICOPHARMACIA
00:00-00:00Emprijska terapija invazivnih gljivičnih infekcija kod hematoloških pacijenata
00:00:-00:00Prof. dr Ana Vidović

14:00-15:00GENZYME SANOFI
00:00-00:00Kada posumnjati na Gošeovu bolest? Prva u Srbiji odobrena oralna terapija za Gošeovu bolest tip I- Cerdelga®
00:00:-00:00Moderator: Prof dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00-00:00Gošeova bolest, najčešća od lizozomskih bolesti nakupljanja, kratak pregled situacije u Srbiji
00:00:-00:00Prof dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00-00:00Kada posumnjati na Gošeovu bolest?
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Janić
00:00-00:00Cerdelga, prva u Srbiji odobrena oralna terapija Gošeove bolesti tip Iiskustva naše klinike
00:00:-00:00Prof. dr Milan Petakov

15:00-16:00ASTELLAS
00:00-00:00Terapija invazivnih gljivičnih infekcija u hematologiji - iskustva četiri centra u Srbiji
00:00-00:00Terapija invazivnih gljivičnih infekcija u hematologiji - gde smo danas?
00:00:-00:00Prof. dr Ana Vidović
00:00-00:00Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija u hematologiji
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Klinička praksa u menadžmentu invazivnih gljivičnih infekcija u Kliničkom centru Niš
00:00:-00:00Prof. dr Nenad Govedarović
00:00-00:00Lečenje invazivnih gljivičnih infekcija na Vojnomedicinskoj akademiji – modaliteti lečenja, izazovi i dileme
00:00:-00:00Prof. dr Vesna Begović

16:00-17:00MSD
00:00-00:00MSD u hematologiji Lečenje infekcije kod hematoloških bolesnika
00:00-00:00Uvod moderatora
00:00:-00:00Dr. Ivana Božović RTS
00:00-00:00Prevencija infekcija kod transplatacije matičnih ćelija hematopoeze
00:00:-00:00Prof. dr Radovan Vrhovac
00:00-00:00Mikroeliminacija HCV infekcije kod osoba sa hemofilijom
00:00:-00:00Prof.dr Predrag Miljić

17:00-17:45NOVO NORDISK
00:00-00:00Dosadašnje iskustvo i budući izazovi u hirurškom lečenju osoba sa hemofilijom i inhibitorima
00:00:-00:00Moderator: Prof. dr Predrag Miljić
00:00-00:00Hirurške intervencije kod osoba sa hemofilijom i inhibitorom
00:00:-00:00Dr. Nebojša Rajić
00:00-00:00Ortopedsko lečenje hemofilične artropatije
00:00:-00:00Ass. dr Darko Milovanović

18:00-19:00PFIZER
00:00-00:00Gošeova bolest
00:00:-00:00Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00:-00:00Prof. dr Lana Mačukanović-Golubović
00:00:-00:00

19:00SVEČANO OTVARANJE
19:00
00:00:-00:00
Petak, 18.10.2019. god.

08:15-09:45AKUTNE LEUKEMIJE
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Dragica Tomin, Prof. dr Ana Vidović, Prof. dr Aleksandar Savić
00:00-00:00Nova klasifikacija Akutnih leukemija (WHO, ELN)
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Molekularna dijagnostika akutnih leukemija
00:00:-00:00Vesna Đorđević, dr. sci, molek. biolog
00:00-00:00Značaj određivanja Minimlne rezidualne bolesti u Akutnoj mijeloblastnoj leukemiji
00:00:-00:00Prof. dr Ana Vidović
00:00-00:00Novi terapijski modaliteti u akutnoj mijeloblastnoj leukemiji
00:00:-00:00Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00-00:00Novine u dijagnostici i terapiji akutne limfoblastne leukemije
00:00:-00:00Ass. dr Mariajana Virijević
00:00-00:00DISKUSIJA I ZAKLJUČCI SESIJE
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:45-10:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
10:00-11:30TRANSPLATACIJA (TMĆH)
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Dragana Stamatović, Prof. dr Milena Todorović, Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Hronični GvHD: balans između korisnosti i kvaliteta života bolesnika
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Stamatović
00:00-00:00Veno-okluzivna bolest jetre
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Vujić, Dr. Željko Zečević, Dr. Marija Simić i Dr. Borko Gobeljić
00:00-00:00Alogena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze: kurativni potencijal i rane komplikacije
00:00:-00:00Prof. dr Milena Todorović-Balint
00:00-00:00Faktori koji utiču na neuspeh i komplikacije afereze matičnih ćelija hematopoeze
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Aktuelne mogućnosti i naša iskustva u pronalaženju odgovarajućeg davaoca MĆH
00:00:-00:00Dr. sc med Zorana Andrić
00:00-00:00DISKUSIJA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:30-11:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:45-14:00LNH
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Biljana Mihaljević, Prof. dr Goran Marjanović, Prof. dr Predrag Đurđević
00:00-00:00Honorary lecture: How will we improve outcomes in DLBL?
00:00:-00:00Peter Johnson MD PhD, Professor: Cancer Research UK Centre Southampton General Hospital
00:00-00:00DISCUSSION
00:00-00:00Interactive clino-pathological session
00:00-00:00Problematic lymphoma cases how to deal with them? (grey zone, double hit, Primary mediastinal?)
00:00:-00:00Peter Johnson MD PhD, Professor: Cancer Research UK Centre Southampton General Hospital, UK
00:00:-00:00Stefan Dojčinov, Department of Cellular Pathology, University Hospital of Wales, Cardiff, UK
00:00:-00:00Prof. M Tiemann, Institut für Hämatopathologie Hamburg Germany
00:00-00:00(Case discussion)
00:00:-00:00Prof. M Tiemann, Institut für Hämatopathologie Hamburg Germany
00:00:-00:00
00:00:-00:00
14:00-15:00RUČAK
00:00:-00:00
00:00:-00:00
15:00-16:00Honorary lecture: MPN + Ariadne’s thread through a labyrinth of classifications
00:00-00:00Prof. M Tiemann, Institut für Hämatopathologie Hamburg Germany
00:00:-00:00
16:00-16:15KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
16:15-17:45MPN
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Mirjana Gotić, Prof. dr Andrija Bogdanović, Prof. dr Stevan Popović
00:00-00:00Koja su aktuelna stanovišta o lečenju pacijenata sa policitemijom verom i esencijalnom trombocitemijom
00:00:-00:00Prof. dr Mirjana Gotić
00:00-00:00Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju primarne mielofibroze
00:00:-00:00Prof. dr Ivana Urošević
00:00-00:00Šta danas može da očekuje bolesnik sa novodijagnostifikovanom hroničnom mijeloidnom leukemijom?
00:00:-00:00Prof. dr Andrija Bogdanović
00:00:-00:00
00:00:-00:00
17:45-18:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:00-19:00USMENE PREZENTACIJE IZABRANIH RADOVA
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Andrija Bogdanović, Prof. dr Svetlana Đukić, Ass. dr Danijela Leković
00:00:-00:00
Subota, 19.10.2019. god.
00:00:-00:00
08:15-09:45CLL
00:00-00:00Moderatori: Doc. dr Darko Antić, Prof. dr Ivana Milošević
00:00-00:00Panel sesija o aktuelnim pitanjima u CLL
00:00:-00:00Dr. Vojin Vuković: Prikaz slučajeva
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:45-10:00KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
10:00-11:30HEMOSTAZA
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Predrag Miljić, Prof. dr Miodrag Vučić, Dr. Nebojša Rajić
00:00-00:001. Izlaganje izrabranog rada iz oralne sesije
00:00:-00:00(predavač će naknadno biti izabran)
00:00-00:002. Direktni oralni antikoagulansi (DOAC) i njihovo mesto u realnoj kliničkoj praksi
00:00:-00:00Prof. dr Gorana Mitić
00:00-00:003. Značaj testiranja trombofilije kod žena sa neuspehom trudnoće- osvrt iz ugla ginekologa
00:00:-00:00Prof. dr Željko Miković
00:00-00:004. Savremene mogućnosti zbrinjavanja hronične hemofiličarske artropatije kod odraslih
00:00:-00:00Prof. dr Predrag Miljić
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:30-11:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:45-12:30SATELITSKI SIMPOZIJUM TAKEDA
00:00-00:00Revolution in treating cutaneous CD30+ T-cell lymphomas (CTCL)
00:00-00:00Diagnosis, characteristics and management of CTCL
00:00:-00:00Prof. dr Miloš Nikolić
00:00-00:00Overview of the key data with brentuximab vedotin in CTCL
00:00:-00:00Dr. Mila Purić
00:00-00:00Patient case from our clinical practice
00:00:-00:00Assoc. prof dr Svetlana Popadić
00:00-00:00Questions and Answers
00:00:-00:00All participants
00:00:-00:00
00:00:-00:00
12:30-12:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
12:45-13:30SATELITSKI SIMPOZIJUM ROCHE (GAZYVA u F.L.)
00:00-00:00Evolucija u lečenju folikularnog limfoma – evolucija optizma
00:00-00:00Istorijat lečenja folikularnog limfoma
00:00:-00:00Prof. dr Biljana Mihaljević
00:00-00:00Šta je danas najefikasniji pristup u lečenju FL?
00:00:-00:00Prof. dr Goran Marjanović
00:00-00:00Kako optimizovati terapiju FL različitim grupama pacijenata
00:00:-00:00Dr. Vladislava Đurašinović
00:00:-00:00
00:00:-00:00
14:00-15:00RUČAK
00:00:-00:00
00:00:-00:00
15:00-16:30ITP
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković, Doc. dr Ivan Tijanić, Ass. dr Marija Elez
00:00-00:00What has changed with new ITP guidelines
00:00:-00:00Dr. Barbara Škopec
00:00-00:00Agonisti trombopoetinskih receptora u lečenju primarne imunološke trombocitopenije - naša iskustva
00:00:-00:00Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković
00:00-00:00Mesto splenektomije u terapiji imune trombocitopenije u eri agonista trombopoetinskih receptora
00:00:-00:00Doc. dr Borivoje Sekulić
00:00-00:00Imunološka trombocitopenija posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze – dijagnostika i lečenje
00:00:-00:00Prof. dr Dragana Stamatović
00:00-00:00DISKUSIJA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
16:30-16:45KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
16:45-18:15MDS
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Aleksandar Savić, Doc. dr Nenad Govedarović, Prof. dr Nebojša Anđelković
00:00-00:00Uvod
00:00:-00:00Prof. dr Aleksandar Savić
00:00-00:00Morfološke odlike displazije hematopoeze, prvi korak u dijagnostici primarnog mijelodisplastičnog sindroma
00:00:-00:00Prof. dr Andrija Bogdanović
00:00-00:00Mi jelodisplastični sindrom u eri genomike
00:00:-00:00Dr Nataša Tošić
00:00-00:00Klonalna hematopoeza neodređenog potencijala i mijelodisplazni sindrom
00:00:-00:00Doc. dr Nataša Čolović
00:00-00:00Medikamentozna terapija mijelodisplaznog sindroma
00:00:-00:00Doc. dr Nenad N. Govedarović
00:00-00:00Alogena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze u mijelodisplastičnom sindromu: koga i kada transplantirati?
00:00:-00:00Prof. dr Aleksandar Savić
00:00-00:00DISKUSIJA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:15-18:30KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
18:30-19:00GODIŠNJA SKUPŠTINA SLD
00:00:-00:00
00:00:-00:00
19:00-19:30GODIŠNJA SKUPŠTINA SLG
00:00:-00:00
Nedelja, 20.10.2019. god.
00:00:-00:00
08:15-09:15MLADI HEMATOLOZI: ŠKOLA CITOLOGIJE
00:00-00:00Moderator: Doc. dr Darko Antić
00:00-00:00Principi morfološke analize koštane srži
00:00:-00:00Prof. dr Andrija Bogdanović
00:00-00:00Savremena klasifikacija akutnih leukemija i značaj morfoloških ispitivanja u integrisanom dijagnostičkom pristupu
00:00:-00:00Dr. sci med Ljubomir Jaković
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:15-09:30KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
09:30-11:00MULTIPLI MIJELOM
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Jelena Bila, Prof. dr Lana Mačukanović Golubović , Mr. dr Ivanka Savić
00:00-00:00Multipli Mijelom 2019: Izlečivost – Realnost ili Mit?
00:00:-00:00Prof. dr Jelena Bila
00:00-00:00Novi molekularno genetski i prognostički entiteti: Double i Triple Hit Mijelom
00:00:-00:00Dr. Vesna Nikolić
00:00-00:00CAR-T ćelije u lečenju Multiplog Mijeloma: Dileme i perspektive
00:00:-00:00Doc. dr Olivera Tarabar
00:00-00:00Real-World Practice
00:00-00:00Savremena dijagnostika i lečenje bolesnika sa POEMS Sindromom – Iskustva KBC Bežanijska Kosa
00:00:-00:00Doc. dr Olivera Marković
00:00-00:00Savremena dijagnostika i lečenje bolesnika sa ekstramedularnom lokalizacijom multiplog mijeloma – Iskustva Klinike za Hematologiju KC Vojvodina
00:00:-00:00Mr. dr Ivanka Savić
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:00-11:15KAFE PAUZA
00:00:-00:00
00:00:-00:00
11:15-13:00USMENE PREZENTACIJE RADOVA
00:00-00:00Moderatori: Prof. dr Lana Mačukanović-Golubović, Dr. sci med Snežana Sretenović, Prof. Dr Olivera Tarabar
00:00-00:00Moderatori: Ass. dr Danijela Agić, Doc. dr Olivera Marković, Ass. dr Irena Ćojbašić