JavaScript must be enabled! Stručne informacije
AKREDITACIJA 

4. KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE je registrovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1679/19 kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, sa:


13 poena za predavače,

8 poena za pasivno učešće,

11 za usmenu,

9 poena za poster prezentaciju.