JavaScript must be enabled! Stručne informacije
ORGANIZACIONI I PROGRAMSKI ODBOR 
Predsednik:
Prof. dr Miodrag Vučić


Članovi:
Prof. dr Biljana Mihaljević,
Prof. dr Dragana Stamatović,
Prof. dr Ivana Urošević,
Prof. dr Predrag Đurđević,
Prof. dr Andrija Bogdanović,
Doc. dr Ivan Tijanić,
Doc. dr Nenad Govedarović,
Dr. Edita Miljković,
Dr. Dragana Marković,
Dr. Zoran Pavlović,
Dr. Olivera Simonović


Sekretari:
Ass. dr Irena Ćojbašić,
Dr. Vesna Nikolić,
Dr. Dragana Drašković