JavaScript must be enabled! Informacije za sponzore
INFORMACIJE ZA SPONZORE 

Poštovani,
Obraćamo Vam se sa željom da učestvujete na IV Kongresu hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u terminu od 17 do 20. oktobra 2019. godine u Nišu u Tami Resort hotelu.
To će biti najveća manifestacija u oblasti hematologije u 2019. godini u Srbiji, gde će se okupiti najveći broj hematologa Srbije, kao i poznata imena u ovoj oblasti iz sveta. Očekujemo veliki broj radova koji će biti prikazani u obliku usmenih prezentacija i poster prezentacija.
Paleta lekova iz Vašeg proizvodnog programa je od interesa za specijaliste hematologije koji ih svakodnevno propisuju svojim pacijentima. Zato se nadamo da je to preduslov naše uspešne saradnje i da će ubuduće biti još bolja, kao što nam je i želja da uzmete učešće kao jedan od sponzora 4. Kongresa hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Pružamo vam mogućnost promocije vaše kompanije na pratećoj izložbi ili drugim propagandnim formama, kao što su sponzorski paketi, simpozijumi, predavanja i oglašavanja.

Prijava svih učesnika na kongresu lekara i farmaceutskih predstavnika biće moguća jedno popunjavanjem formulara za registraciju na sajtu.

Zlatni sponzorski paket koji sadrži:

 • Dva termina za simpozijum u trajanju od 45 minuta
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 8 m2
 • 3 reklamna mesta u Zborniku radova
 • Organizacija obroka za sve učesnike kongresa
 • Troškovi izrade kongresnih torbi za sve učesnike kongresa
 • Troškove izrade trakica za ID kartice za sve učesnike kongresa

Srebrni sponzorski paket koji sadrži:

 • Jedan termin za simpozijum u trajanju od 45 minuta
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 6 m2
 • 2 reklamna mesta u Zborniku radova
 • Organizacija obroka za sve učesnike kongresa

Bronzani sponzorski paket koji sadrži:

 • Jedan termin za simpozijum u trajanju od 45 minuta
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 4 m2
 • 1 reklamno mesto u Zborniku radova
 • Organizacija obroka za učesnike kongresa

Paket prijatelja sponzora koji sadrži:

 • Jedan termin za simpozijum u trajanju od 45 minuta
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 6 m2
 • 1 reklamno mesto u Zborniku radova
Pored sponzorskih paketa u ponudi je:
 • Tematski simpozijum u trajanju od 45 min
 • Termin za predavanje u trajanju od 20 min
 • Veličine 4 m2 (2m x 2m)
 • Veličine 6 m2 (3m x 2m)
 • Veličine 8 m2 (4m x 2m)
 • Oglas u Zborniku radova kongresa

Prijavu za sponzorski paket / iznajmljivanje termina / izložbenog prostora / oglašavanja poslati na e-mail: hematology@mondorama-kongresi.rs


Unapred hvala na učešću i saradnji!